lunes, 16 de enero de 2012

أخــــاف


اخــــاف أن أحبــــك فــــأفــــقــــدك ثــــم أتــــألــــم ..... وأخــــاف أيــــضا أن لا أحبــــك فــــتــــضــــيع فرصــــة الــــحــــب فــــأنــــدم ..... فــــعــــلــــمــــني كــــيــــف أحــــبــــك بــــلا ألــــم ..... وأن لا أحــــبــــك بــــلا نــــدم!!!!

No hay comentarios:

Publicar un comentario